Logo Voltrog

MYLAR® Folia PET DuPont®

Zamów już dziś!

MYLAR A® Folia PET

MYLAR A® jest to przezroczysta, giętka folia poliestrowa na bazie politereftalanu, która wraz ze wzrostem grubości staje się mleczna i mniej transparentna. Folia jest otrzymywana przez kondensację między glikolem etylenowym i kwasu tereftalowego. Dzięki doskonałym właściwościom elektrycznym, chemicznym i fizycznym, DyFilm® jest powszechnie akceptowany i wymagane na wszystkich rynkach, przemysłu i zastosowań, gdzie wymagana jest folia poliestrowa. Jego doskonałe właściwości dielektryczne sprawiają, że szczególnie nadaje się do zastosowań w dziedzinie izolacji elektrycznej w maszynach do klasy B (130°C), jako ochrona wewnętrzna kabli, komponent do taśm klejących, laminatów elektroizolacyjnych i innych zastosowań w elektrotechnice.

Mylar ® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy DuPont.

Zamów już dziś!