Logo Voltrog

24lata na rynku

Folia PET MYLAR DuPont

Zamów już dziś!

MYLAR - Folia poliestrowa (PET)

MYLAR A® jest to przezroczysta, giętka folia poliestrowa na bazie politereftalanu, która wraz ze wzrostem grubości (powyżej 190 μm) staje się mleczna i mniej transparentna. Folia Mylar jest otrzymywana przez kondensację między glikolem etylenowym i kwasem tereftalowym.

Folia Mylar - zastosowanie

To, co wyróżnia folię Mylar, to doskonałe właściwości elektryczne, chemiczne i fizyczne. Dzięki nim, folia Mylar jest powszechnie akceptowany na wszystkich rynkach, w przemyśle i innych zastosowaniach, gdzie wymagana jest folia poliestrowa. Jego doskonałe właściwości dielektryczne sprawiają, że szczególnie nadaje się do zastosowań w dziedzinie izolacji elektrycznej w maszynach do klasy B (130°C), jako ochrona wewnętrzna kabli, a także jako komponent do taśm klejących i laminatów elektroizolacyjnych. W transformatorach, folia Mylar stosowana jest jako izolacja rdzeniowa, warstwowa oraz nawierzchniowa.

Folia Mylar znajduje zastosowanie nie tylko w elektrotechnice – wykorzystuje się go jako laminat przemysłowy, znajduje także zastosowanie w przemyśle drzewnym (m.in. w prasach stolarskich).

Folia Mylar - właściwości

Wyjątkowo korzystną cechą folii Mylar jest bardzo niewielki spadek wytrzymałości dielektrycznej wraz ze wzrostem temperatury oraz jej mały spadek wraz ze wzrostem wilgotności. Ponadto, przeciętnie ten materiał posiada wytrzymałość w granicach 210 MPa, a jego gęstość wynosi 1,39 g/cm3.

Folie PET charakteryzują się znakomitą odpornością na wilgoć i powszechnie stosowane rozpuszczalniki. Występują one w grubościach [μm]: 19, 23, 36, 50, 75, 100, 125, 190, 250, 300, 350, 420, 500. Parametry folii Mylar w dużej mierze zależą od grubości – m.in. jej wytrzymałość dielektryczna rośnie wraz z grubością, wynosząc odpowiednio 13,5 kV dla folii Mylar o grubości 125 μm i 20 kV dla Mylar o grubości 500 μm.

Poniżej zestawiliśmy najważniejsze właściwości mechaniczne i elektryczne folii Mylar dla grubości 125 i 500 μm (wartości oznaczone wg norm ASTM):

Parametr Mylar 125 μm Mylar 500 μm
wytrzymałość na rozciąganie [MPa] 220 170
moduł sprężystości [GPa] 3,7 2,8
wydłużenie [%] 110 240
skurcz w 150°C przez 30 min. [%] 1,3 0,9
minimalna wytrzymałość dielektryczna [kV] 13,5 20

Mylar® Melinex jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy DuPont®.

Zamów już dziś!