Logo Voltrog

Bakelit - Płyty i rurki papierowo fenolowe

Zamów już dziś!

Bakelit jest laminatem papierowo-fenolowym. Produkowany jest ze specjalnego papieru elektroizolacyjnego nasyconego żywicami fenolowymi. Bakelit charakteryzuje się stabilnością właściwości mechanicznych w szerokim zakresie temperatur. Może pracować w temperaturze do 120°C.

Bakelit nadaje się do wykrawania zarówno na zimno, jak i na gorąco. Jednocześnie bakelit może pracować w środowisku olejowym i w powietrzu o normalnej wilgotności. Bardzo dobrze pracuje w oleju transformatorowym. W kontakcie z ogniem bakelit nie topi się, ale zwęgla i utrzymuje swój kształt. Bakelit jest tworzywem dobrze obrabialnym mechanicznie. Jedną z jego ważniejszych zalet są bardzo dobre właściwości dielektryczne.

W ofercie posiadamy:

  • płyty bakelitowe,
  • rurki bakelitowe

Bakelit używany jest w przemyśle elektromechanicznym, jako materiał elektroizolacyjny. Płyta bakelit posiada ciemno brązowy kolor.

Zamów już dziś!