Logo Voltrog

24lata na rynku

Bakelit - Płyty i rurki papierowo fenolowe

Zamów już dziś!

Bakelit jest laminatem papierowo-fenolowym. Produkowany jest ze specjalnego papieru elektroizolacyjnego nasyconego żywicami fenolowymi. W skład żywic wchodzą fenole i formaldehyd, które ulegają polimeryzacji (kondensacji) w obecności katalizatora alkalicznego, w temperaturach od 80 do 150°C i przechodzą w strukturę bakelitu, wyróżniającą się wyjątkowo korzystnymi własnościami. Bakelit charakteryzuje się stabilnością właściwości mechanicznych w szerokim zakresie temperatur. Może pracować w temperaturze do 120°C. Wyrobem najczęściej wytwarzanym z bakelitu jest płyta bakelitowa, z tworzywa tego powstają również rurki.

Płyta bakelitowa - rodzaje

Wyróżnia się kilka rodzajów bakelitu w płytach i rurkach, różniących się swoimi właściwościami:

  • bakelit PCF-e – płyty bakelitowe tego rodzaju wykorzystuje się w elektryce wysokonapięciowej. Mają wytrzymałość dielektryczną w środowisku olejowym oraz w powietrzu o normalnej wilgotności,
  • bakelit PCF-1 – również ma zastosowanie elektryczne wysokonapięciowe, wyróżnia się lepszymi własnościami dielektrycznymi, niż płyty bakelitowe PCF-2, może pracować w oleju i powietrzu o normalnej wilgotności,
  • bakelit PCF-2 – o zastosowaniu elektrycznym niskonapięciowym oraz konstrukcyjnym, o dobrych właściwościach mechanicznych,
  • bakelit PCF-3 – płyty bakelitowe stosowane w elektryce i elektronice, wyróżniające się stabilnością własności dielektrycznych przy wysokiej wilgotności oraz charakteryzujące się dobrą wykrywalnością.

Właściwości płyty bakelitowej

Bakelit w płycie nadaje się do wykrawania zarówno na zimno, jak i na gorąco. Jednocześnie bakelit może pracować w środowisku olejowym i w powietrzu o normalnej wilgotności. Bardzo dobrze pracuje w oleju transformatorowym. W kontakcie z ogniem bakelit nie topi się, ale zwęgla i utrzymuje swój kształt. Bakelit jest tworzywem dobrze obrabialnym mechanicznie. Jedną z jego ważniejszych zalet są bardzo dobre właściwości dielektryczne. Płyta bakelit ma charakterystyczny ciemnobrązowy kolor.

Najważniejsze właściwości fizyczne, mechaniczne i elektryczne płyt bakelitowych PFCP201 zestawiono poniżej:

Parametr Płyta bakelitowa PFCP201
Gęstość [g/cm3] 1,3-1,4
Wskaźnik temperaturowy Ti [°C] 120
Chłonność wody (dla grubości 3 mm) [mg] 550

Naprężenie niszczące przy zginaniu w temp. 20°C [MPa]

135
Naprężenia zrywające [MPa] 120
Naprężenia niszczące prostopadle do warstw [MPa] 300
Wytrzymałość na ścinanie równolegle do warstw [MPa] 10
Siła rozrywająca płytę PN-57/C89057 [daN] 190
Naprężenia niszczące przy ściskaniu równolegle do warstw PN-83/C-89031 [MPa] 100
Porównawczy wskaźnik odporności na prądy pełzające (CTI) [-] 100
1-min. próba napięciowa w oleju 90°C PN-86/E04404 - prostopadle do warstw (3 mm) [kV] 10
1-min. próba napięciowa w oleju 90°C PN-86/E04404 - równolegle do warstw (3 mm) [kV] 10

Płyta bakelitowa - zastosowanie

Bakelit w płytach używany jest w przemyśle elektromechanicznym, jako materiał elektroizolacyjny.Płyta bakelitowa jest również dobrym materiałem konstrukcyjnym, wykorzystywanym m.in. jako płyta bazowa w statycznych konstrukcjach, stanowiących element rozdzielni elektroenergetycznych. Bakelit wykorzystuje się w urządzeniach zarówno niskich, jak i wysokich napięć. Dzięki stałości parametrów w środowisku olejowym, stosuje się go także w transformatorach. Stabilność własności dielektrycznych sprawia, że płyty bakelitowe mogą być również wykorzystywane w elektronice.

Bakelit wyróżnia się również wyjątkową łatwością formowania – z tego też względu, dawniej wykonywano z niego również różnorodne przedmioty codziennego użytku, takie jak m.in. radia, suszarki czy telefony.

Bakelit - płyty i rurki w naszej ofercie

W ofercie Voltrog znajdziesz takie wyroby z bakelitu jak:

  • płyty bakelitowe,
  • rurki bakelitowe

Poniżej prezentujemy galerię zdjęć rurek i płyt bakelitowych, dostępnych w naszej ofercie:

Zamów już dziś!