Logo Voltrog

20lat na rynku

Bakelit - Płyty i rurki papierowo fenolowe

Zamów już dziś!

Bakelit jest laminatem papierowo-fenolowym. Produkowany jest ze specjalnego papieru elektroizolacyjnego nasyconego żywicami fenolowymi. W skład żywic wchodzą fenole i formaldehyd, które ulegają polimeryzacji (kondensacji) w obecności katalizatora alkalicznego, w temperaturach od 80 do 150°C i przechodzą w strukturę bakelitu, wyróżniającą się wyjątkowo korzystnymi własnościami. Bakelit charakteryzuje się stabilnością właściwości mechanicznych w szerokim zakresie temperatur. Może pracować w temperaturze do 120°C. Wyrobem najczęściej wytwarzanym z bakelitu jest płyta bakelitowa, z tworzywa tego powstają również rurki.

Bakelit nadaje się do wykrawania zarówno na zimno, jak i na gorąco. Jednocześnie bakelit może pracować w środowisku olejowym i w powietrzu o normalnej wilgotności. Bardzo dobrze pracuje w oleju transformatorowym. W kontakcie z ogniem bakelit nie topi się, ale zwęgla i utrzymuje swój kształt. Bakelit jest tworzywem dobrze obrabialnym mechanicznie. Jedną z jego ważniejszych zalet są bardzo dobre właściwości dielektryczne.

Wyróżnia się kilka rodzajów bakelitu, różniących się swoimi właściwościami:

  • bakelit PCF-e – płyty bakelitowe tego rodzaju wykorzystuje się w elektryce wysokonapięciowej. Mają wytrzymałość dielektryczną w środowisku olejowym oraz w powietrzu o normalnej wilgotności,
  • bakelit PCF-1 – również ma zastosowanie elektryczne wysokonapięciowe, wyróżnia się lepszymi własnościami dielektrycznymi, niż płyty bakelitowe PCF-2, może pracować w oleju i powietrzu o normalnej wilgotności,
  • bakelit PCF-2 – o zastosowaniu elektrycznym niskonapięciowym oraz konstrukcyjnym, o dobrych właściwościach mechanicznych,
  • bakelit PCF-3 – płyty bakelitowe stosowane w elektryce i elektronice, wyróżniające się stabilnością własności dielektrycznych przy wysokiej wilgotności oraz charakteryzujące się dobrą wykrywalnością.

Najważniejsze właściwości fizyczne, mechaniczne i elektryczne poszczególnych rodzajów płyt bakelitowych zestawiono poniżej:

Parametr

PCF-e

PCF-1

PCF-2

PCF-3

Gęstość [g/cm3]

1,3-1,4

1,3-1,4

1,3-1,4

1,3-1,4

Chłonność wody (dla grubości 3 mm) [mg]

262

248

123

58

Naprężenie niszczące przy zginaniu prostopadle do warstw (20°C) [MPa]

200

135

190

200

Wytrzymałość na ścinanie równolegle do warstw [MPa]

30

10

35

45

Wytrzymałość dielektryczna prostopadle do warstw w oleju (90°C) [kV/mm]

16,7

8,4

-

8,6

Porównawczy wskaźnik odporności na prądy pełzające (CTI) [-]

150

190

180

200

W ofercie posiadamy:

  • płyty bakelitowe,
  • rurki bakelitowe

Bakelit używany jest w przemyśle elektromechanicznym, jako materiał elektroizolacyjny.Płyta bakelitowa jest również dobrym materiałem konstrukcyjnym, wykorzystywanym m.in. jako płyta bazowa w statycznych konstrukcjach, stanowiących element rozdzielni elektroenergetycznych. Bakelit wykorzystuje się w urządzeniach zarówno niskich, jak i wysokich napięć. Dzięki stałości parametrów w środowisku olejowym, stosuje się go także w transformatorach. Stabilność własności dielektrycznych sprawia, że płyty bakelitowe mogą być również wykorzystywane w elektronice.

Bakelit wyróżnia się również wyjątkową łatwością formowania – z tego też względu, dawniej wykonywano z niego również różnorodne przedmioty codziennego użytku, takie jak m.in. radia, suszarki czy telefony. Płyta bakelit ma charakterystyczny ciemno brązowy kolor. Poniżej prezentujemy galerię zdjęć naszych wyrobów z bakelitu:

Zamów już dziś!