Logo Voltrog

Bakelit - Płyty i rurki papierowo fenolowe

Zamów już dziś!

Bakelit jest laminatem papierowo-fenolowym. Produkowany jest ze specjalnego papieru elektroizolacyjnego nasyconego żywicami fenolowymi. W skład żywic wchodzą fenole i formaldehyd, które ulegają polimeryzacji (kondensacji) w obecności katalizatora alkalicznego, w temperaturach od 80 do 150°C i przechodzą w strukturę bakelitu, wyróżniającą się wyjątkowo korzystnymi własnościami. Bakelit charakteryzuje się stabilnością właściwości mechanicznych w szerokim zakresie temperatur. Może pracować w temperaturze do 120°C. Wyrobem najczęściej wytwarzanym z bakelitu jest płyta, z tworzywa tego powstają również rurki.

Bakelit nadaje się do wykrawania zarówno na zimno, jak i na gorąco. Jednocześnie bakelit może pracować w środowisku olejowym i w powietrzu o normalnej wilgotności. Bardzo dobrze pracuje w oleju transformatorowym. W kontakcie z ogniem bakelit nie topi się, ale zwęgla i utrzymuje swój kształt. Bakelit jest tworzywem dobrze obrabialnym mechanicznie. Jedną z jego ważniejszych zalet są bardzo dobre właściwości dielektryczne.

W ofercie posiadamy:

  • płyty bakelitowe,
  • rurki bakelitowe

Bakelit używany jest w przemyśle elektromechanicznym, jako materiał elektroizolacyjny.Płyta bakelitowa jest również dobrym materiałem konstrukcyjnym, wykorzystywanym m.in. jako płyta bazowa w statycznych konstrukcjach, stanowiących element rozdzielni elektroenergetycznych. Bakelit wykorzystuje się w urządzeniach zarówno niskich, jak i wysokich napięć. Dzięki stałości parametrów w środowisku olejowym, stosuje się go także w transformatorach. Stabilność własności dielektrycznych sprawia, że płyty bakelitowe mogą być również wykorzystywane w elektronice.

Bakelit wyróżnia się również wyjątkową łatwością formowania – z tego też względu, dawniej wykonywano z niego również różnorodne przedmioty codziennego użytku, takie jak m.in. radia, suszarki czy telefony. Płyta bakelit ma charakterystyczny ciemno brązowy kolor. Poniżej prezentujemy galerię zdjęć naszych wyrobów z bakelitu:

Zamów już dziś!